Ana içeriğe atla

FAALİYETLERİMİZ

Müzik çalışmalarında, ritim ve ses etkinliklerinin yanında  öğrencilerimiz hareket becerisi üzerinde çalışmalar yaparlar.Okul öncesi dönemde gerçekleştirilen müzik eğitimi, şarkı öğrenme ve söyleme, ses  dinleme, ayırt etme ve ritim çalışmaları, müzikli öykü ve yaratıcı hareket gibi etkinliklerle desteklenmektedir. Yapılan ritim çalışmaları arayıcılığıyla öğrenci el, göz, ayak, baş gibi vücut organları arasında koordinasyon kurmayı öğrenir. Müzik öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade etmelerini, soyut düşünme becerisi kazanmalarını desteklemekte ve yaratıcılıklarını geliştirmektedir.

Spor hem bedensel gelişim hem de kişilik gelişimi ve ruh sağlığı bakımından yararlıdır. Çocuk spor yoluyla çevresini tanır, iletişim kurar, kendine güveni artar. Jimnastik spor dalı olarak çocuklar için en iyi başlangıçtır. Kız ve erkek çocukların aynı anda katılabildikleri fiziki ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunan olimpik bir branştır. Çocukların fiziksel gelişimine katlı sağlarken özgüven geliştirmelerine de yardımcı olur. Bunların yanı sıra okulumuzda uygulanan jimnastik dersleriyle çocuklar rekabet etmekten öte paylaşarak ve yardımlaşarak spor yapmanın tadını çıkarırlar.

Bale ve folklör derslerinde öğrencilerin vücutları esneklik kazanır. Kasları kuvvetlenir, yerinde ve çabuk karar verme becerileri ve ritim duyguları gelişir. Vücutlarıyla zekalarını koordineli kullanmaları sağlanır.

Tüm vücut kaslarının gelişimini desteklemesi ve terapi etkisi yanında eğlenceli, serinletici ve dinlendirici özelliğiyle yüzme sporu okul öncesi çocukların yapması gereken önemli bir spor dalıdır. Kurumumuz bünyesinde antrenörleri ile birlikte yüzme dersine katılan çocuklar yüzme konusundaki becerilerini eğlenerek geliştirme imkânı bulmaktadırlar.

Sanata ve sanat eserlerine duyarlı bireyler yetiştirebilmek amacı ile okul öncesi dönemde yapılan görsel sanatlar çalışmalarında; kas gelişimini destekleyici etkinliklerin yanı sıra hayal gücünü geliştirici bir takım faaliyetlere de yer verilmektedir. Bu çalışma sonucunda çocuklarımız karşılaştıkları bir eser ile ilgili duygu ve düşüncelerini aktarmada önemli rol oynarlar .

Bir strateji ve düşünme oyunu olan satranç derslerimiz sayesinde çocuklarımız pratik düşünebilme, muhakeme yapabilme, hamle yapabilme, olaylara farklı bakış açıları getirerek en uygun kararı verme, aldığı kararların sonuçlarını görme, analiz etme ve değerlendirme, karşısındaki kişiye ve aldığı kararlara saygı duyabilme vb. becerilerini geliştirici çalışmalar yapabilmektedir.

Çocukların doğal meraklarından yararlanılarak, onların çevrelerini ve doğayı gözlem yapma, araştırma ve tanımalarına, düşüncelerini açıkça ve rahatlıkla ifade edebilmelerine, sorgulama yoluyla meraklarını tatmin etmelerine yardım eden çalışmalar olarak da tanımlanabilir.
Bu çalışmayla çocuklar;
- Bilişsel olarak çevrelerine karşı daha duyarlı hale gelirler. 
- Bitkilerin yaşam döngüsünü incelerler.
- Öncesi sonrası kıyaslamasını yaparlar.
- Çözüm üretme becerilerini geliştirirler. 

Food-Based Activity; öğrencilerimizle belirlediğimiz sebze ve meyveleri tanımak, bu ürünlerin nerede ve nasıl yetiştiğini anlamak, vücudumuz için faydalarını keşfetmek amacı ile sınıf ortamında sunum yaparak gerçekleştirilir. Bu etkinlik sayesinde öğrencilerimiz; Bilişsel olarak çevrelerine karşı daha duyarlı hale gelirler. Markette sebze-meyve reyonunda dikkat yoğunlaştırıp sohbet geliştirebilirler. Okul öncesi dönemde en sık karşılaşılan yeme problemi  ile ilgili olarak  bu müfredat sayesinde çözüme yönelik bir adım atılmış olur. Damak tatlarını zenginleştirir. Mevsim meyve-sebzesini tanır. 

Drama, çocukların bağımsız olarak davranış geliştirmesini destekler. Kendisinin ve başkalarının duygularını fark edebilmesi ve empati kurabilmesini sağlar. Hayal güçlerini, eleştirel düşüncelerini geliştirir. Drama  eğitimi ile oyunun çocukların hayatında daha fazla yer almasına olanak sağlamaktayız. Bu eğitim, çocukların sosyal, duygusal, fiziksel ve dil gelişimleri üzerinde olumlu etkiler oluşturur.

Soyut yerine, somut öğrenme üzerinde durulur. Çocuklar deneyleri uzman eğitmenler eşliğinde  bire bir gerçek hayatta yaşayarak ve çocuk merkezli bir çevrede öğrenirler. Okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimlerine uygun olarak hazırlanan deneyler çocukların bilişsel gelişimlerini ve yaratıcıklarını geliştirmektedir. Nitelikli bir şekilde verilen akademik eğitim çocuğun bilişsel gelişimini ve kavram kazanma ile ilgili becerilerini olumlu yönde etkilemektedir.

Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve serbest oyunlar aracılığıyla öğrenciler hareket gereksinimlerini karşılamakta, hayal dünyalarını zenginleştirmekte, sosyal kuralları öğrenmekte, duygu ve düşüncelerini ifade etmekte, nesne ve kişilerle etkileşim içinde bulunarak sosyal becerilerini geliştirmektedirler.

Okulumuzda, öğrencimizin kendi gelişimini görmesini ve kendini değerlendirmesini sağlayan, öğrencinin dönem boyunca yaptığı çalışmaların değerlendirildiği kişisel bir dosya sistemi olan “Portfolyo Değerlendirme Yöntemi” uygulanmaktadır. Portfolyo uygulaması, bir değerlendirme süreci olup, öğrencinin gelişimi öğretmenleri ve ailesi tarafından sürekli izlenmektedir.

Kendi kararlarını verebilen, sorumluluk duygusu gelişmiş, kendini ifade edebilen, özgüveni yüksek, empati kurabilen bireyler yetiştirme yolunda çocuklarımıza problem çözme becerileri kazandırmak amacındayız. Bu sebeple çocuklara günlük hayatta karşılaşabileceği problem durumları sunulur. Çocuklara tespit ettirilen problem durumuna olası çözüm önerileri geliştirmeleri ve problemin olası nedenlerini tahmin etmeleri beklenir. Bu sorular etkin karar verme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözebilme becerilerini kazandırmada da önemli bir rol oynar.

Öğrencilerin matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmeleri, matematiksel sorgulama yeteneği kazanmaları, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında öğrencilerin sosyal-duygusal, bilişsel, dil ve öz-bakım becerileri tüm alanlarda eşit şekilde desteklenmektedir. İlköğretime hazır bulunuşluk düzeyleri arttırılmaktadır. Amaç okuma ve yazmanın öğretilmesi değil okuma-yazmayı daha hızlı öğrenebilmeyi  sağlayacak becerilerin çocuğa  kazandırılmasıdır. Okuma yazmaya hazırlık derslerimiz “Yazı Yazmanın Ergonomisi” ön planda tutularak işlenmektedir.

Türkçe dil kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar öğrencilerin Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı, sözcük dağarcığını geliştirmeyi ve iletişim becerilerini arttırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla dinleme, dinlediklerini anlama, yorumlama, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etme yönünde etkinlikler yapılmaktadır.

Küçük yaşlarda alınan yabancı dil eğitimi, hem kalıcı, hem de kolay öğrenilmesi bakımından önemlidir. Okulumuzda alanında uzman eğitim kadromuz ile her yaş grubuna hitap eden zengin materyaller  ile donatılmış sınıflarımızda İngilizce eğitimi verilmektedir.

Öğrenciler ilgi alanlarına göre satrançtan tarıma, bilimden el becerilerine kadar uzanan  bir dizi eğitsel faaliyette etkin olarak yer alır. Bir ürünü ortaya koymanın vermiş olduğu heyecan ve motivasyonla yeni çalışmalara katkı sağlarlar.  Bu başlık altındaki projeler grup çalışmaları halinde Türkçe ve İngilizce olarak sürdürülür.

Kreş bahçemizde bulunan organik tarım uygulama alanımızda pratik sebze ve meyve yetiştirme çalışmaları yapılmaktadır. Böylece günlük hayatta tükettiğimiz bazı sebze, meyve ve bitkilerin nasıl yetiştiğini çocuklarımıza uygulamalı öğretme imkanımız oluyor.